,

+

 

 

 

 

 

 

     

A "Látható hangok" pedagógiai program a gyermek zenei elemekhez köthető tevékenységét használja fel a személyiségfejlesztés fontos eszközeként.

A kisgyermekek -életkoruknak megfelelő, játékos formában gyakorolják a hangok tulajdonságait, a zene átélését, esztétikai megértését. Az intenzív és sokoldalú gyakorlás a hangok tulajdonságainak elemzésével, a ritmus és a hang-jel kapcsolat tudatos kiépítésével hozzájárul az írási-olvasási érettséghez.

A komplex esztétikai megoldások a kommunikációs technika más területeit is fejlesztik: a dramatizálás és párbeszédes játékok, helyzetimprovizációk, hangutánzó játékok a nyelvi kifejezés finomításában segítenek. A tánccal, mozgással kifejezhető zenei szemelvények aktivizálják a gyermek testének egészét, érzelmi reakciókat és együttműködést serkentenek a csoportban. Különösen eredményes a program a tanulási nehézségekkel küzdők felzárkóztatásában.

A pedagógiai program a komplex oktatócsomag (tanári könyvek, CD-k, munkafüzetek) és az ennek megfelelő használatát , valamint az elméleti, didaktikai hátterét bemutató személyes képzések, konzultációk révén nagy segítséget jelenthet a 3-8 éves gyermekek kommunikációs fejlesztésével foglalkozó szakemberek, óvodák, iskolák számára.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----Nyitóoldal----------A program----------Az alkotók----------Kapcsolat----